Frank Driessen, Swalmen 1958.

Oude bomen. Met hun wortels in het verleden en hun kruin naar het licht staan ze voor mij symbool voor de cyclus van het leven. Geïnspireerd door de grillige lijnen en de processen van leven en dood maak ik mijn houtvormen uit stukken van de boom. Vaak zijn het aangetaste delen met sporen van schimmels of insecten en dooraderd met lijnen en kronkels. In mijn werk komen bewondering voor de natuur, fascinatie voor de levenscyclus en vakmanschap samen.

Mijn werk, zowel autonoom als toegepast, komt vaak tot stand met behulp van een houtdraaibank. Op het meubelmakerscollege te Amsteram leerde ik met hout omgaan. In Engeland en Schotland volgde ik aanvullende cursussen bij gerenomeerde houtbewerkers waaronder Melvin Firmager en Angus Clyne.